MÜSLÜMAN VE TÜRK BİLİM ADAMLARI:HAREZMİ - GÜZELKELAM

MÜSLÜMAN VE TÜRK BİLİM ADAMLARI:HAREZMİ


Bu hafta sizlere Cebir alanında ilk eser yazan Müslüman bir Türk bilgini olan "Harezmi" hakkında bilgi vermeye çalışacağız...

Cebir alanında ilk eser yazan Müslüman Türk bilginidir. 780 yılında Harezm’de doğdu. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Abbasi Halifesi Me’mun, Bağdat’ta kurduğu kütüphanenin (Darülhikme) idaresini kendisine verince, matematik ve astronomi kaynaklarını uzun süre inceleme imkanı bulmuştur.Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.
Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbul Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde, Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti.

Güneş,ay ve yıldızların yüksekliklerini ve bunlara dayanarak zamanı ölçmede kullanılan usturlab hakkında da Kitab’ül Amel’il usturlab ve Kitab’ül Amel Biil usturlab olmak üzere iki eser kaleme almıştır.Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini verdi.
Harezmî, 850 yılında Bağdat’ta vefat etti.

MÜSLÜMAN VE TÜRK BİLİM ADAMLARI:HAREZMİ MÜSLÜMAN VE TÜRK BİLİM ADAMLARI:HAREZMİ Reviewed by Serkan Bolat on Nisan 11, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok: