FAS'TA BİR BERBERİ KALESİ - GÜZELKELAM

FAS'TA BİR BERBERİ KALESİ

Fas'ın güneydoğu bölgesindeki Varzazat (Ouarzazate) şehrinde yer alan ve Berberi kültüründen izler taşıyan nakışlarla süslü, "Ait bin Haddu" kalesi ve çevresindeki köy, bölgenin tarihinden kesitler sunuyor.
Hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmeyen kale, Ortaçağ'da bölgede kurulan Murabıtlar Devleti'nin kurucusu Yusuf bin Taşfin zamanında önemli bir kontrol noktası olarak kullanılmış.
Bölgenin tarihini ve kültürünü yansıtan söz konusu kale ve köy, ülkede 1962'de çekilen "Arabistanlı Lawrence" ve 1988 yapımı "Günaha Son Çağrı" adlı filmlere de ev sahipliği yapmış.
Ait bin Haddu Kalesi nin fotoğrafları için tıklayınız

Merak edenler için;
Berberiler
Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkıdır. Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolitik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmektedir.
Bu geniş coğrafyada göçebe ya da yarı-göçebe olarak yaşayan eski kabilelerdendir.Kuzey Afrika’ya egemen olan Fenike, Kartaca, Roma, İslam ve Osmanlı kültürlerinden farklı biçimlerde etkilenmiştir.Berberilerin berberice adını verdikleri bir dile sahiptirler.Bu dilin alfabesi bugunku ibraniceye oldukça benzemektedir.
Bölgede 7. yüzyılda yaşanan İslam yayılması sırasında İslamiyeti benimsemişlerdir. 12. yüzyıldaki Bedevi yayılması ise birçok yerleşik Berberi kabilesinin göçebe ya da yarı-göçebe yaşam biçimine geçmesine yol açmıştır.
Kırsal alanlarda Berberi kabilelerin çoğu halen yerleşik yaşam geleneklerini sürdürmekte, kışın alçak düzlüklerde çiftçilik yapmakta, yazın ise yüksek bölgelerdeki otlaklara göçmektedirler. Kentsel kesimde ise genellikle Arap hakimiyeti vardır ve kırsal alandan kopmuş Berberiler kentlerin daha çok dış mahallelerine yerleşmişlerdir.
Genelde yerleşik düzendeki Berberi kabilelerinde toprak ve otlaklar üzerinde özel mülkiyet yoktur. Tarlalar, kur'a ile dağıtılır ve otlaklar ortaklaşa kullanılır. Toprak üzerinde özel mülkiyetin yerleşmiş olduğu kabilelerde ise “fallahin” adı verilen topraksız köylüler, ürünün beşte biri karşılığında işçi olarak çalışırlar. Sayıları 60.000.000 civarıdır.Kuzey afrikada ki Fas,Cezayir,Tunus,Libya dan Güneyde Gineye kadar ulaşan bir alana sahiplerdir.İç afrikada bulunanlar asimili olarak benliklerini yitirmislerdir.Kuzey afrikadakiler ise ülkelerin güneyinde ki çöl alanlarında benliklerini ve kültürlerini sürdürmektedirler.


FAS'TA BİR BERBERİ KALESİ FAS'TA BİR BERBERİ KALESİ Reviewed by Serkan Bolat on Aralık 12, 2013 Rating: 5

Hiç yorum yok: